آرشیو برچسب ها : مرگ

مگر نه اینکه مرگ حق است. مگر نه اینکه حق طلب کردنی‌ست. مگر نه اینکه حق را باید به صاحبش بازگرداند. مگر نه اینکه حق را اگر صاحبش نخواست می‌تواند نبخشد. پس چرا حق مرگ را از انسان‌ها دریغ کرده‌اند. چرا حکم داده‌اند که مرگ خودخواسته گناه کبیره است. قتل نفس است. چرا سرشت انسان را به گونه‌ای طرح زدند که از مرگ خود خواسته شرم و ترس دارد. چرا اصلا نیازی به خودکشی. اگر مرگ حق است چرا نباید از جناب عزرائیل طلبش کرد. واپس گرفتش. در شبی پیش از مرگ با او قرار گذاشت که تا صبح بر بالین حاضر شود و بی‌درد نفس را بند آورد. چرا باید برای مرگ هم انتظار داشت. التماس کرد.